Vibroizolace

ochrana před vibracemi a strukturálním hlukem

Ilustrace instalace

Vibroizolace

Akustické materiály SYLOMER a SYLODYN jsou vyrobeny na bázi polyetherurethanu (PUR), jsou vhodné pro snížení vibrací a otřesů, kdy zaručují maximální účinnost vibroizolační ochrany při minimální potřebné tloušťce (vč. minimální vlastní frekvence). Životnost materiálů přes 100 let, jeho vysoká odolnost proti vnějším vlivům z něj dělá bezkonkurenční řešení vibroizolační ochrany budov. SYLOMER a SYLODYN lze využít jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy technologických zařízení, ale i do základů celých budov nebo jejich částí.

Příslušný typ SYLOMERu nebo SYLODYNu, který je možné v konkrétním případě využít, se volí na základě stálého statického zatížení a také na základě vlastního kmitočtu zdroje hluku. Jednotlivé typy SYLOMERu a SYLODYNu jsou barevně rozlišeny, proto nemohou být zaměněny. Barevné rozlišení pak rovněž usnadňuje jejich identifikaci na místě použití. Materiál SYLOMER dodáváme ve dvou základních tloušťkách vždy s ohledem na použití v konkrétním případě, a to 12,5mm a 25mm. Jakákoliv jiná tloušťka materiálu je možná po předchozí konzultaci.

Maximálně dovolené statické zatížení se pohybuje v rozmezí až do 12 MPa a je závislé na typu materiálu a jeho rozměrech. Krátkodobé vyšší hodnoty zatížení (až do hodnoty 1,5násobně vyšší) než maximálně dovolené nevedou k porušení funkcí SYLOMERu.

Vibroizolace SYLODYN HRB HS jsou vyrobeny na bázi polyetherurethanu (PUR), jsou vhodné pro snížení vibrací a otřesů, kdy zaručují maximální účinnost vibroizolační ochrany při minimální potřebné tloušťce (vč. minimální vlastní frekvence). Životnost materiálů přes 100 let, jeho vysoká odolnost proti vnějším vlivům z něj dělá bezkonkurenční řešení vibroizolační ochrany budov.

Materiály SYLODYN HRB HS jsou uzpůsobeny k použití v místech, kde je nutné přenést výrazně vyšší zatížení – používá se např. při bodovém uložení celých budov nebo jejich částí nebo v případech, kdy je zatížení rozloženo do minimální plochy.

Produkty

 • Sylomer SR11
 • Sylomer SR18
 • Sylomer SR28
 • Sylomer SR42
 • Sylomer SR55
 • Sylomer SR110
 • Sylomer SR220
 • Sylomer SR450
 • Sylomer SR850
 • Sylomer SR1200
 • Sylodyn NB
 • Sylodyn NC
 • Sylodyn NE
 • Sylodyn NF
 • Sylodyn ND
 • Sylodyn HRB HS 6000
 • Sylodyn HRB HS 3000
 • Sylodyn HRB HS 12000
 • Sylodamp SP10
 • Sylodamp SP30
 • Sylodamp SP100
 • Sylodamp SP300
 • Sylodamp SP1000

Máte zájem o naše služby?

+